Descobre a palavra
(só podes errar 5 letras. À 6ª perdes!)

 

Placar :
Erros (6):